Selecteer een pagina

SIB Roermond

Een Social Impact Bond (SIB) is een nieuwe manier om oplossingen voor maatschappelijk vraagstukken te financieren…

Bel onsMail ons

Een Social Impact Bond (SIB) is een nieuwe manier om oplossingen voor maatschappelijk vraagstukken te financieren. De kern van SIB is dat er een private partij wordt gevonden voor de financiering van een bepaalde interventie voor een specifieke, afgebakende doelgroep. Voordeel is dat de overheid geen financieel risico loopt. En dat je veel minder ‘gedoe’ hebt aan de voorkant. Je kunt als professional gewoon aan de slag met de inhoud van je werk, met meer vrijheid om los van financiële stromen na te denken over bijvoorbeeld preventie en interventie. Maar met die vrijheid komt tegelijkertijd ook meer verantwoordelijkheid: de aanbieder wordt afgerekend op resultaat. De investeerder maakt samen met de gemeente duidelijke afspraken over de resultaten en betalingen en kijkt continu met de aanbieder mee. Het rendement is gemaximeerd.

Een SIB is geen doel op zich, maar een middel om een bepaalde beweging of transformatie te stimuleren. De Gemeente Roermond koos hiervoor om te onderzoeken wat de mogelijkheden van een SIB zijn voor de doelgroep kwetsbare jongeren (in probleemgezinnen) die 18 jaar worden. Die overgang is voor sommigen heel zwaar, zeker als ze al veel ondersteuning krijgen. Ineens zijn ze volwassen, verantwoordelijk voor o.a. hun eigen inkomen, woning en zorgverzekering, en vallen ze in andere wetten en regelingen. Door een SIB op te zetten kan de financiering aan de voorkant goed geregeld worden en worden alle partijen gestimuleerd om samenwerken voor het beste resultaat. Daarbij staat de inwoner centraal, niet de eigen financieringsstromen of organisatorische kaders.

METmet was bij deze opdracht onderaannemer van Social Finance NL.